Tổng quan

Nhìn chung, có 3 lĩnh vực trong ngành xây dựng: xây dựng dân dụng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Xây dựng dân dụng thường được chia thành khu dân cư và khu không dân cư (thương mại / thể chế). Cơ sở hạ tầng thường được gọi là kỹ thuật nặng hoặc dân dụng nặng bao gồm các công trình công cộng lớn: đập, cầu, đường cao tốc, đường sắt, nước hoặc nước thải và phân phối tiện ích. Xây dựng công nghiệp bao gồm các nhà máy lọc dầu, xử lý hóa chất, sản xuất điện, nhà máy sản xuất. Ở cả 3 lĩnh vực, chúng tôi áp dụng quy trình tương tự nhau như sau

Quy Trình

  • 1. Tích hợp kiến trúc

  • 2. Thiết kế ý tưởng

  • 3. Tích hợp A&D

  • 4. Bản vẽ phối trí tổng quát

  • 5. Thiết kế đa chất liệu

  • 6. Thiết kế và báo cáo

  • 7. Tích hợp chế tạo

  • 8. Lên kế hoạch lắp đặt

  • 9. Quản lý thi công dự án