Tổng quan

Thiết kế và kỹ thuật thường là công đoạn đầu tiên và quan trọng trong quá trình thực hiện dự án công nghiệp, và đó cũng thường là cách quy trình kỹ thuật được triển khai trong các giai đoạn của dự án. Giai đoạn thiết kế và kỹ thuật thường bắt đầu bằng Nghiên cứu tính khả thi, tiếp theo là Thiết kế cơ bản, Thiết kế cơ bản về kỹ thuật và ước lượng chi phí (Front End Engineering Design- FEED), Thiết kế chi tiết. Cũng có khi các bước này không được áp dụng trong một vài hợp đồng thiết kế, dưới đây là mô tả ngắn gọn về từng giai đoạn như sau:

Quy Trình

Tổng Quan

null
 • Thiết kế quy trình
 • Dữ liệu cơ bản cho thiết bị và dụng cụ
16cc6796b8bf5de104ae

Thiết Kế Cơ Sở

null
 • Thiết kế thiết bị
 • Thiết kế dụng cụ
 • Mua sắm thiết bị quan trọng
 • Xây dựng kiến  trúc
 • Thiết kế ý tưởng
 • Phản hồi lại quá trình thiết kế
c5475b06852f6071393e

Thiết Kế Chi Tiết

null
 • Kết hợp các mặt hàng đã mua
 • Bản vẽ thi công :
  • Bản vẽ đường ống,
  • Bản vẽ dụng cụ,
  • bản bẽ dân dụng, bản vẽ điện
b940c70e1927fc79a536