Tổng quan

Việc bảo trì bao gồm kiểm tra vận hành và kiểm tra chức năng, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị, dụng cụ điện tử, máy móc, cơ sở hạ tầng xây dựng và các tiện ích hỗ trợ trong lắp đặt công nghiệp, kinh doanh, thuộc về chính phủ và dân cư. Theo thời gian, điều này thường sẽ bao gồm cả bảo trì theo lịch trình và bảo trì phòng ngừa như các biện pháp hiệu quả về chi phí để giữ cho thiết bị sẵn sàng hoạt động ở giai đoạn sử dụng của vòng đời hệ thống.

1.Các ngành công nghiệp quản lý nhà máy và cơ sở phụ thuộc vào bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) bao gồm chương trình bảo trì sơn sửa dự phòng hoặc theo lịch để duy trì và khôi phục lớp phủ áp dụng cho thép trong môi trường bị tấn công do xói mòn, ăn mòn và ô nhiễm môi trường .

2.Tòa nhà thương mại bao gồm hệ thống tiện ích và các cơ sở chức năng.