Lễ khánh thành bãi đậu xe thành phẩm và xe xuất bán

Sáng ngày 03/06/2019, công ty TNHH Việt Nam Suzuki và công ty TNHH RU đã tổ chức “Lễ khánh thành bãi đậu xe thành phẩm và xe xuất bán”.   Ông Shozo Ono- Tổng giám đốc công ty TNHH Việt Nam Suzuki phát biểu tại buổi lễ   Ông Nguyễn Thành Nhân – Tổng giám…

Read more