Xây dựng

Thiết kế, mua sắm, xây dựng, bảo trì công trình dân dụng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp

Cung ứng thiết bị

  • Nhóm các nhà cung cấp Châu Á
  • Chỉnh lý
  • Quản lý đối tác

Quản lý

  • Quản lý phát triển
  • Quản lý dự án
  • Quản lý thi công

Thi công

  • Thi công khu dân cư và khu phi dân cư của dự án dân dụng
  • Thi công cơ sở hạ tầng
  • Thi công dự án công nghiệp