Thiết kế

Quản lý dự án

 • Cung ứng
 • Lên kế hoạch dự án
 • Quản lý dự án
 • Dự toán chi phí
 • Phát triển kinh doanh
 • Nghiên cứu chiến lược và tính khả thi

Quản lý hồ sơ

 • Quản lý hồ sơ
 • Sách lưu thông tin nhà sản xuất

Bảo trì

 • Tòa nhà, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng
 • Bảo trì sửa chữa
 • Bảo trì định kỳ

Thiết kế thiết bị, đường ống

 • Hơi phụ trợ
 • Thiết kế bơm
 • Phân tích ứng suất ống
 • Phân tích phần tử hữu hạn
 • Nhà máy gia công/ bố trí thiết bị
 • Thiết kế hệ thống điện và hệ thống xử lý
 • Phân tích hệ thống bơm và ống nước
 • Thiết kế chi tiết hệ thống ống nước và thiết bị
 • Hệ thống điều hòa không khí, thông gió và sưởi ấm
 • Tính toán động lực học chất lưu
 • Thiết kế hệ thống máy phát nhiệt điện
 • Phân tích chất lỏng và búa nước
 • Mô hình 3D /hiển thị/thực tế ảo
 • Phần áp lực ASME
 • Thiết kế ống chịu lực và đăng kí

Thiết kế cải tạo

 • Sửa đổi cấu trúc hiện có để cải thiện và loại bỏ thiết bị
 • Mở rộng và cải tạo để thực hiện cơ sở hạ tầng của nhà máy
 • Mở rộng và cải tạo để xây dựng nhà máy
 • Xây dựng, mở rộng và nâng cấp tòa nhà

Thiết kế quy trình kỹ thuật

 • Cân bằng nước
 • Nghiên cứu tính khả thi
 • Tính toán quy trình
 • Tính toán phát thải
 • Nghiên cứu và kiểm tra năng lượng
 • Cân bằng điện và hơi
 • Tính toán hệ thống bơm
 • Thiết kế hệ thống điện
 • Bố cục
 • Thiết kế mô-đun
 • Phân loại khu vực
 • Nghiên cứu hệ thống điện
 • Thiết kế điện tòa nhà
 • Tủ phân phối điện hạ thế và trung thế

Kiểm tra và kiểm soát kỹ thuật

 • Thiết kế HMI
 • Thiết kế chi tiết
 • Sơ đồ vòng lặp
 • Thông số kỹ thuật thiết bị
 • Phát triển kiến trúc hệ thống điều khiển