Ông Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa cho biết, qua rà soát đã mạnh dạn loại bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu; sửa đổi hơn 3.000 định mức, bảo đảm nguyên tắc tính đúng tính đủ, sát với thực tiễn; bổ sung hơn 2.000 định mức mới… góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng, chống thất thu lãng phí trong đầu tư công.

Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2038/QĐ-TTgngày 18/12/2017. Trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát định mức xây dựng đã công bố. Riêng Bộ Xây dựng, ở phần xây dựng đã rà soát 14.738/14.738 định mức, loại bỏ 1.005 mức ở phần suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu.

Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo tính toán suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường cao tốc theo quy mô, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tế hiện nay cho từng loại đường. Dự kiến, sau khi lấy ý kiến góp ý của Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện kết quả tính toán suất vốn đầu tư 1km đường cao tốc sửa đổi.

Ông Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, nhìn nhận một thực tế, đơn giá, định mức xây dựng công cụ quản lý cũ chưa đảm bảo hoàn toàn việc tính đúng và tính đủ. Đối với việc đầu tư xây dựng dự án thì việc tính đúng tính đủ và tạo ra thị trường xây dựng minh bạch cạnh tranh là vô cùng quan trọng với dự án công. Nếu thừa chi phí nó cũng dẫn đến lãng phí và tiêu cực, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án. Và đương nhiên là ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án đầu tư.

Ông Phạm Văn Khánh nhận định, việc thực hiện rà soát hệ thống định mức, giá xây dựng được thực hiện ở quy mô lớn, bài bản, nghiêm túc. Qua rà soát đã mạnh dạn loại bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu; sửa đổi hơn 3.000 định mức, bảo đảm nguyên tắc tính đúng tính đủ, sát với thực tiễn; bổ sung hơn 2.000 định mức mới… góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng, chống thất thu lãng phí trong đầu tư công.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh nhận định, việc rà soát lại hệ thống định mức, giá xây dựng là cuộc cách mạng trong quản lý đầu tư xây dựng. Hiện nay, công nghệ, năng suất xây dựng phát triển tốt nhưng kinh tế xây dựng, quản lý chi phí chưa theo kịp thị trường. Đơn giá, định mức mới sẽ nâng cao hiệu quả sẽ góp phần nâng cao quản lý các dự án công, hạn chế đội vốn, nâng cao năng suất ngành xây dựng, tạo được thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng…

Bộ Xây dựng và 7 Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, 63 địa phương sẽ tập trung xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị mới trên cơ sở các thông tư hướng dẫn; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, góp phần tạo thị trường xây dựng minh bạch.

Nguồn : tienphong.vn